IT i Kista

Internet var från början ett kalla kriget-projekt sponsrat av amerikanska försvarsdepartementet. Det var den amerikanska militärens tekniska lösning på frågan om hur man kunde skicka ditintills omöjligt stora mängder krypterad information på snabbast sätt. Ur det projektet föddes den globala revolution en del nu kallar för post-industri-samhället, eller “IT-samhället”. Någonstans på vägen möttes datorerna och mobiltelefonin. Resten är vad som kallas historia.

Numera befinner är det en tid då hemdatorn har gått från att vara närmast självklar i var mans hem till att vara någonting som man mycket väl kan vara utan. För en ung människa var en dator närmast oumbärlig år 2010. Nu går det att i stort sett att utföra allt på mobilen eller surfplattan. Det går att genomföra allt från bankärenden till receptsökningar. Datorn har gått från att vara “oumbärlig” till att vara ett “kanske”. I alla fall för många unga. Det är en spännande utveckling och Kista befinner sig i dess framkant. Gynnat dels av att KTH har förlagt en del av sin verksamhet här och dels på satsningar som gett god tillgång till kontorsytor.

Kista är känt för att vara ett område med fokus på IT. Men att stadsdelen de senaste två decennierna har rankats bland de absolut främsta när det gäller teknisk innovation och förtjänar att nämnas i samma andetag som Silicon Valley är kanske inte lika välkänt. Stadsdelen är Ericssons huvudsäte och IBM, Samsung och Nokia är andra storheter som har sina svenska huvudkontor i stadsdelen. I nära anslutning till näringslivet bedrivs forskning i modern teknik på KTH Kista. Det finns också gott om mindre och mellanstora företag som arbetar med den mest moderna tekniken. Minst sagt, Kista räknas som hemvist för 1000-talet företag som sysslar med någon typ av teknikutveckling. Största delen av Kista Science Towers 39000 kvadratmeter kontorsyta utgör huvudkontor för några av dem.