Kungliga Tekniska högskolan i Kista

Kungliga tekniska högskolan i Kista (KTH) är ett av Sveriges främsta tekniska universitet och en av de ledande tekniska högskolorna i Europa. Det ligger strax norr om Stockholm, i Kista kommun.

KTH grundades 1827 som Sveriges första yrkeshögskola och har sedan dess utbildat ett stort antal ledande ingenjörer och forskare. KTH har ett starkt internationellt rykte och rankas bland världens 100 bästa universitet inom flera tekniska och naturvetenskapliga ämnen.

KTH erbjuder ett brett utbud av utbildning på alla nivåer, från grundutbildning till doktorsexamen, inom teknik, ingenjörsvetenskap och naturvetenskap samt arkitektur, industriell förvaltning och stadsplanering. KTH har över 40 000 studenter och mer än 5 000 anställda.

Kista är en viktig knutpunkt för telekom- och IT-industrin i Sverige, och många av de ledande företagen inom dessa sektorer finns här. Detta ger en unik miljö för forskning och utbildning vid KTH, med nära kopplingar till industrin och verkliga tillämpningar.

KTH vill erbjuda en inspirerande och stimulerande miljö för alla sina studenter, anställda och besökare. Det vackra campuset med sina parker och sjöar ligger bara några minuter från Stockholms centrum. KTH är en internationellt attraktiv arbetsplats och erbjuder ett brett utbud av program och kurser för studenter från hela världen.

Historien hos Kungliga tekniska högskolan i Kista

Kungliga tekniska högskolan i Kista (KTH) är ett av Sveriges äldsta och mest prestigefyllda tekniska universitet. Det grundades 1827 och har genom åren utbildat ett stort antal ledande ingenjörer och forskare. KTH har ett starkt internationellt rykte och rankas bland världens 100 bästa universitet inom flera tekniska och naturvetenskapliga discipliner.

Tekniska institutet grundades 1827. Målet med utbildningen hos KTH var att den skulle vara “akademiskt rigorös men ändå tillgänglig” Under denna tid gick industrialiseringen framåt i snabb takt, vilket krävde en skola som kunde utbilda speciellt ingenjörer för samhällets behov.

Namnet ändrades till Kungliga Tekniska högskolan 1877. Det va också ungefär vid den tiden som forskningsverksamhet började bedrivas. Samtidigt ställs krav på studenterna om examensarbete för att säkerställa den akademiska utbildningsnivån.

Vid 1980-talet så började forskningen inom mobil och trådlös teknik som samordnas av Digital Mobile Radio Group. Gruppen grundades av framstående personer inom området, t.ex. Sven-Olov Öhrvik och Östen Mäkitalo. De uttryckte ett behov av en professur specifikt i radiosystemteknik vid KTH och samlade in en industridonation på 5 miljoner kronor för att finansiera det. Jens Zander, en av de inblandade forskarna, tog ansvar för att bygga upp det som nu är Sveriges starkaste forskargrupp inom radiosystemteknik från grunden. Samtidigt började KTH etablera sig i Kista.